Hanna Larsson Rampe

Är det så att man behöver ha hjälp till att lösa någon vårdnadstvist i Göteborg med omnejd så ska man förstås se till att ta den hjälpen som står till buds. Det är så många känslor inblandade och när känslorna börjar ta överhanden brukar förnuftet försvinna. Alla som någon gång varit förälskade vet att känslorna gör att man inte längre ser klart på tillvaron. Lika varma känslor som vid en förälskelse, lika starka och negativa känslor kan uppstå vid en vårdnadstvist gentemot den tidigare partnern som inte är till gagn för barnets bästa. Så här är det, att behöver ni professionell hjälp av någon advokat för att lösa en vårdnadstvist i Göteborg så finns det en mycket kompetent advokat som jag skulle vilja rekommendera. Hon heter Hanna Larsson Rampe. Det här är en advokat som inte låter sig påverkas av känsloutbrott och skulle aldrig falla henne in att ge bäst hjälp till den som gapar högst. Hon kommer förstås att se till vad som är det bästa för barnet och är endast intresserad av lyfta fram rena och klara fakta. Vad någon känner eller tycker eller påstår måste i så fall kunna styrkas, annars är det inte intressant. Det är så det ska vara och så det måste vara. Hanna Larsson Rampe är visserligen en person med mycket empati. Hon har lätt för att leva sig in i andra personers situation. Men, det är inte hennes jobb att vara psykolog eller samtalsterapeut, hon är en advokat som utifrån sin profession ska arbeta för barnets bästa i varje given situation som inbegriper någon vårdnadstvist i Göteborg. Det här är en advokat i toppklass, en advokat som jag själv utan att tveka skulle anlita om det var jag som ställdes inför en vårdnadstvist i Göteborg.